MODULI

Šest modulov:

Modul 1: PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

V okviru modula je predvidena priprava ciljne populacije na vzgojno-izobraževalne, delovne ter druge delovno-okupacijske in zaposlitvene vsebine.

Modul 2: IKT – seznanjanje in funkcionalna uporaba

S pridobljenimi znanji bo ciljna populacija nadgradila že pridobljene spretnosti za opravljanje različnih aktivnosti, vezanih na IKT. Naučili se bodo uporabe fotokopirnega stroja in skenerja, uporabe fotoaparata in kamere ter uporabe računalniških programov za urejanje besedil, tabel, za oblikovanje fotografij, za oblikovanje spletne strani.

Modul 3: SODELOVANJE V OBRTNIH STORITVAH

Ciljna populacija bo nadgradila znanja in veščine z inovativnimi ter prilagojenimi oblikami zaposlitve v obrtnih delavnicah, podjetjih, v  storitvenih dejavnostih ter v javnih zavodih. Delo se bo izvajalo ob spremstvu mentorja.

Modul 4: SKRB ZA OKOLJE

Ciljna populacija bo pridobljena znanja uporabila za oblikovanje inovativnih oblik dela, ki bodo vezana na skrb za neposredno okolje, v katerem biva: urejanje okolice in čistilne akcije, skrb za pravilno reciklažo, vključevanje v akcije v okviru promocije zelene tehnologije in reciklaže.

Modul 5: POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA

Ciljna populacija bo nadgradila znanja in veščine za razvoj  kompetenc na področju kmetijskih panog in gospodinjskih del. Opravljanje gospodinjskih in kmetijskih opravil bo potekalo individualno, glede na potrebe in interese posameznikov, oz. v okviru manjših skupin.

Modul 6: KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V okviru projekta se bo ciljna populacija srečala z oblikami prostočasnih dejavnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju njihove kakovosti življenja.