Modul 4: SKRB ZA OKOLJE

OKTOBER 2018

DELO V KAMPU TURA

Pred odhodom na delo v Kamp Tura sta se učenca preoblekla v delovno obleko in poskrbela  za zaščitno opremo. Gospa Bojana nam je razložila, da naj poberemo vse odpadlo suho vejevje po kampu ter ga odnesemo na vnaprej določen prostor. Med našim delom so nas obiskovalci kampa prijazno pozdravljali, z nekaterimi smo se zapletli v kratek pogovor. Po končanem delu je sledil odmor in pogovor ob kavi, ki sta jo pripravila učenca. Mark in Dominik sta pod mentorstvom gospe Bojane skuhala kavo, kar jima je bilo v veliko veselje. Dogovorili smo se, da v prihodnjem tednu vejevje zakurimo.

Mentorica Kristina Mohorčič

SEPTEMBER 2018

KAMP TURA

V lanskem šolskem letu smo znanje in veščine s področja urejanja okolice pridobivali predvsem v centru CIRIUS, v letošnjem šolskem letu pa bomo pomagali urejati okolico v Kampu Tura na Gradišču pri Vipavi.

Na uvodnem spoznavnem sestanku z vodjo kampa, Bojano Curk, sta se učenca Mark in Dominik samostojno predstavila in povedala, kaj sta se naučila in katera dela sta opravljala preteklem letu s področja urejanja okolice. Med ogledom kampa nam je gospa Bojana že povedala kakšne zadolžitve in delo nas bo čakalo v prihodnjih mesecih.

Mentorica Kristina Mohorčič

 MAJ 2018

RECIKLAŽA ODPADNEGA MATERIALA

Z učenci smo se udeležili zadnje delavnice o reciklaži v Dijaškem domu Ajdovščina. Delavnica je potekala v tednu vseživljenjskega učenja. Učenci in dijakinje so iz odpadnih plastenk izdelovali makove cvetove. Udeleženci so bili veseli ponovnega snidenja in so se ob delu prijetno pogovarjali ter si med seboj pomagali. Razšli smo se z obojestransko željo, da v prihodnjem  letu nadaljujemo s sodelovanjem.

Mentorica Kristina Mohorčič

UREJANJE OKOLICE CIRIUS VIPAVA

V pomladnih mesecih je okrog CIRIUS-a Vipava veliko dela z urejanjem okolice. Z učenci pometamo dvorišče in prostore okrog centra, izruvamo plevel ob stavbi ter skrbimo za zalivanje gredic z rožami. Učenci so veseli in ponosni, ko vidijo sadove svojega dela.

Mentorica Kristina Mohorčič

UPORABA VISOKOTLAČNEGA ČISTILCA

Učenci pridno uporabljajo tudi visokotlačni čistilec pod mentorstvom mentoric modulov 1 in 4: Aleksandre Poniž Rupnik in Kristine Mohorčič.

APRIL 2018

V mesecu marcu in aprilu smo prejeli iz tiskarne velike formate odpadnega papirja. Z učenci smo ugotovili, da se določeni deli papirja lahko ponovno uporabijo, le da jih moramo prej pripraviti (razrezati in sortirati) za nadaljnjo uporabo. Začeli smo z delom in pripravili barvni papir ter odrezke belega papirja.

Mentorica Kristina Mohorčič

MAREC 2018

DELAVNICA O RECIKLAŽI

V četrtek, 1. 3. 2018, smo se udeležili delavnice o reciklaži v Dijaškem domu Ajdovščina. Udeležili so se je trije učenci, ki so vključeni v modul Skrb za okolje: Mark, Šeherzada in Dominik. Učenke, ki bivajo v Dijaškem domu Ajdovščina, imajo ob četrtkih delavnico, kjer iz odpadnega materiala izdelajo nove stvari. Pri delavnici smo iz odpadnih plastenk izdelovali rože za dekoracijo. Učenci so bili veseli in navdušeni, saj so vzpostavili nove stike in poznanstva ter se naučili, da iz odpadnih materialov lahko nastane lep izdelek.

Mentorica Kristina Mohorčič

JANUAR IN FEBRUAR 2018

Dobili smo odrezke blaga in usnja, ki so bili namenjeni uničenju. Ker v okviru modula skrbimo za recikliranje, sva jih z učenko sortirali in pospravili, da jih bodo lahko uporabili učenci, učiteljice in vzgojiteljice za izdelavo različnih izdelkov v okviru pouka in vzgojno izobraževalnega dela.

Mentorica Kristina Mohorčič

Učenci pridno odvažajo odpadno steklo iz CIRIUS-a na ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov v bližini.

Mentorica Kristina Mohorčič

NOVEMBER 2017

V mesecu novembru smo se udeležili delavnice o recikliranju odpadnega materiala, ki je potekala v Dijaškem domu Ajdovščina. Učenci so iz odpadne pločevine in odpadnega kartona izdelovali okrasne predmete – klobuke. Delavnica je potekala v prijetnem delovnem vzdušju ter navezovanju novih stikov in znanstev. Učenci so bili zelo zadovoljni in veseli ter ponosni na svoj izdelek. Veselimo se ponovnega sodelovanja.

OKTOBER 2017

V jesenskem času imamo v okviru modula skrb za okolje veliko dela. Ves mesec se posvečamo urejanju okolice našega centra (CIRIUS Vipava). Vsi veseli ravno počistimo odpadlo listje, pa nam ga vipavska burja zopet zagode in natrese z dreves ali pa prinese iz okolice. Učenci so se razveselili tudi novega pripomočka za pometanje ter še z večjo motivacijo opravili delo.

Kristina Mohorčič

V okviru modula skrb za okolje smo se vključili tudi v dobrodelno zbiranje plastičnih zamaškov. Učenci so pripravili zabojnik za zamaške, ki ga pridno praznijo in pripravijo plastične zamaške za nadaljnji transport. Hvala vsem, ki pridno prinašate zamaške.